Automatické prepojenia s účtovnými programami

Pre uľahčenie prác ohľadne poskytnutia informácií o povinne zverejnených zmluvách, objednávkach a faktúrach Vám ponúkame spoplatnenú službu "Hromadné nahrávanie" a taktiež "Automatický import" z rôznych účtovných programov, ako sú: IFOsoft, Korwin, ROPO/KEO s.r.o, Urbis, Winibeu/IVeS, SMOS/Remek, TOPSET a iné (po dohode).

Ak používate iný účtovný program, no máte záujem o hromadné importovanie, pošlite nám vzorku, a možnosť importovania dopracujeme aj pre Váš účtovný program. 

Táto služba uľahčuje Vašu prácu, pretože už viac nemusíte nahrávať faktúry na Vašu webovú stránku, keďže sa tieto nahrajú samé a to priamo z Vášho ekonomického programu.