Prepojenie na CUET

CUET - Centrálna úradná elektronická tabuľa

V súlade s §34 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-governmente je orgán verejnej moci povinný zverejňovať dokumenty na CUET - Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu. Táto povinnosť platí od 1.11.2016 pre všetky samosprávy. 

Ušetrite čas vďaka modernému a veľmi jednoduchému redakčnému systému, ktorý Vám umožní jediným klikom vyzdieľať povinne zverejňované dokumenty z webu priamo na CUET - Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu. Už viac nemusíte duplicitne zverejňovať dokumenty.