SSL certifikát, GDPR, moduly a funkcionality

Webstránky pre samosprávy miest a obcí musia byť vytvorené v súlade s novelizovaným výnosom MFSR 55/2014 Z.z.

Jednou zo zákonných povinností webovej stránky je zabezpečenie SSL certifikátom bezpečnosti, aby komunikácia medzi návštevníkom stránky a serverom prebehla bezpečne a zašifrovane.

Prevádzkovateľ webového sídla samosprávy rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje vložené do webového sídla. Všetky osobné údaje totiž musí mať pod kontrolou, a práve na to slúži GDPR.

Webstránke nechýba ani veľké množstvo modulov a funkcionalít, ktoré zjednodušujú komunikáciu medzi samosprávou a občanom a slúžia pre prehľadný a najmä funkčný web.

Medzi výhody webstránky v našom, redakčnom systéme patrí: najjednoduchšia správa obsahu webovej stránky, prehľadný spôsob nahrávania dokumentov, moderný dizajn pre zobrazenie na rôznych zariadeniach (web je responzívny), zálohovanie dát a technická prevádzka, 24/7 online informácie.