Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Dnešný svet digitálnych technológií ponúka veľké množstvo prostriedkov na výmenu informácií medzi starostom obce a občanom. Aké sú výhody komunikácie napr.: papierovej, prípadne osobnej?

- okamžitá reakcia, ktorú je možné rozvinúť do dialógu

- komunikácia aj z väčšej vzdialenosti prostredníctvom technológií (mail, skype, telefón..)

Mnoho starostov, či prednostov si uvedomuje dôležitosť prísunu aktuálnych informácií od bežného občana na svoju prácu, alebo na život v obci. Ako to dosiahnuť? Doteraz bolo bežnou praxou prijať e-mail, alebo písomnú informáciu cez podateľňu. Tu nastala ale prácna evidencia a sledovanie zaevidovanej písomnosti. Prípadne pri e-mailoch sa stávalo, že bol presunutý do spamovej schránky a už sa mu nevenovala pozornosť. Na tento účel tímy vývojárov nasadili rozvoj aplikácií, ktoré by združovali informácie a podania v jednom. Princípom takýchto aplikácií je, aby boli čo najjednoduchšie na ovládanie, a zároveň, aby podali čo najviac údajov pre užívateľa aj pre prevádzkovateľa. Rozlišujú ich na zosobnené aplikácie a všeobecné. Vývojári aj prevádzkovatelia si sľubujú od nich väčšiu interakciu, zainteresovanosť, rýchlejšiu odozvu, a taktiež jej ľahkú dostupnosť. Prečítajte si viac o aplikácii Infoúrad.
Poďme si teda rozmeniť na drobné, o čom boli predošlé informácie. Ak združíme SMS-kové hlásenia pre starostov, MMS, t.j. obrazové správy, a e-maily do jedného, dokážeme na mieru, vo voľne stiahnuteľnej aplikácii, vytvorenej pre každú obec zvlášť, dať starostovi informáciu a občanovi zároveň jej riešenie. Typickú takúto odozvu ponúka aplikácia infourad.sk. Aby aplikácia slúžila aj na informácie iného druhu, je v nej zahrnutá dostupnosť informácií o pamiatkach, odpadovom programe, online novinkách a ďalších funkcionalitách. Ako bonus poskytuje aplikácia informácie od starostu, či poslancov smerom k občanovi, a tiež aj online prenos rokovaní zastupiteľstiev. Novinkou pre občana je určite aj archív hlásení obecného rozhlasu, ktorý si môže vypočuť kedykoľvek. 
Spoločne s inovatívnym spôsobom komunikácie medzi starostom a občanom prostredníctvom digitálnych technológií, nestrácame dôležitosť osobného kontaktu. Ten je ale oveľa produktívnejší, a väčšinou sa používa už len pri finálnom riešení podnetov, názorov a komunikácie. Nič nám nespôsobí väčšiu radosť, než je spokojnosť, a následné podanie si ruky a zopár osobných slov k veci. Keďže ale kráčame vpred do doby digitalizácie, tak prečo sa tomu brániť? Je žiadaný starosta, ktorý je v práci a tvári sa, že je ňou zahltený, alebo starosta, ktorý aktívne komunikuje s občanmi a rieši problémy, nápady a informácie? Určite mi dáte za pravdu, že je to ten druhý, taký, ktorý je akčnejší, a teda v konečnom dôsledku aj žiadanejší.

„Nič by kráľovi nemalo ležať na srdci viac, než aby bol čo možno najviac všestranný, informovaný, aby mal celkový prehľad a nepodliehal predsudkom, skrátka aby bol a zostal čo najúplnejším človekom.“ —  Novalis nemecký spisovateľ 1772 - 180

Zoznam článkov

Hovorí vám niečo digitalizácia samospráv?

Hovorí vám niečo digitalizácia samospráv?

Vďaka tomuto príbehu všetko pochopíte!

čítať viac
Máte v povinne zverejnených zmluvách správne zakryté údaje?

Máte v povinne zverejnených zmluvách správne zakryté údaje?

Neriskujte ich zneužitie!

čítať viac
Mať kvalitný obecný web sa oplatí!

Mať kvalitný obecný web sa oplatí!

Buďte bližšie k občanom! Prezradíme Vám ako!

čítať viac
Podajte svojim občanom informácie rýchlo a jednoducho!

Podajte svojim občanom informácie rýchlo a jednoducho!

Zoznámte sa s aplikáciou Infoúrad

čítať viac
Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Poznáte už aplikáciu Infoúrad?

čítať viac