Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Dnešný svet digitálnych technológií ponúka veľké množstvo prostriedkov na výmenu informácií medzi starostom obce a občanom. Aké sú výhody komunikácie napr.: papierovej, prípadne osobnej?

- okamžitá reakcia, ktorú je možné rozvinúť do dialógu

- komunikácia aj z väčšej vzdialenosti prostredníctvom technológií (mail, skype, telefón..)

Mnoho starostov, či prednostov si uvedomuje dôležitosť prísunu aktuálnych informácií od bežného občana na svoju prácu, alebo na život v obci. Ako to dosiahnuť? Doteraz bolo bežnou praxou prijať e-mail, alebo písomnú informáciu cez podateľňu. Tu nastala ale prácna evidencia a sledovanie zaevidovanej písomnosti. Prípadne pri e-mailoch sa stávalo, že bol presunutý do spamovej schránky a už sa mu nevenovala pozornosť. Na tento účel tímy vývojárov nasadili rozvoj aplikácií, ktoré by združovali informácie a podania v jednom. Princípom takýchto aplikácií je, aby boli čo najjednoduchšie na ovládanie, a zároveň, aby podali čo najviac údajov pre užívateľa aj pre prevádzkovateľa. Rozlišujú ich na zosobnené aplikácie a všeobecné. Vývojári aj prevádzkovatelia si sľubujú od nich väčšiu interakciu, zainteresovanosť, rýchlejšiu odozvu, a taktiež jej ľahkú dostupnosť. Prečítajte si viac o aplikácii Infoúrad.
Poďme si teda rozmeniť na drobné, o čom boli predošlé informácie. Ak združíme SMS-kové hlásenia pre starostov, MMS, t.j. obrazové správy, a e-maily do jedného, dokážeme na mieru, vo voľne stiahnuteľnej aplikácii, vytvorenej pre každú obec zvlášť, dať starostovi informáciu a občanovi zároveň jej riešenie. Typickú takúto odozvu ponúka aplikácia infourad.sk. Aby aplikácia slúžila aj na informácie iného druhu, je v nej zahrnutá dostupnosť informácií o pamiatkach, odpadovom programe, online novinkách a ďalších funkcionalitách. Ako bonus poskytuje aplikácia informácie od starostu, či poslancov smerom k občanovi, a tiež aj online prenos rokovaní zastupiteľstiev. Novinkou pre občana je určite aj archív hlásení obecného rozhlasu, ktorý si môže vypočuť kedykoľvek. 
Spoločne s inovatívnym spôsobom komunikácie medzi starostom a občanom prostredníctvom digitálnych technológií, nestrácame dôležitosť osobného kontaktu. Ten je ale oveľa produktívnejší, a väčšinou sa používa už len pri finálnom riešení podnetov, názorov a komunikácie. Nič nám nespôsobí väčšiu radosť, než je spokojnosť, a následné podanie si ruky a zopár osobných slov k veci. Keďže ale kráčame vpred do doby digitalizácie, tak prečo sa tomu brániť? Je žiadaný starosta, ktorý je v práci a tvári sa, že je ňou zahltený, alebo starosta, ktorý aktívne komunikuje s občanmi a rieši problémy, nápady a informácie? Určite mi dáte za pravdu, že je to ten druhý, taký, ktorý je akčnejší, a teda v konečnom dôsledku aj žiadanejší.

„Nič by kráľovi nemalo ležať na srdci viac, než aby bol čo možno najviac všestranný, informovaný, aby mal celkový prehľad a nepodliehal predsudkom, skrátka aby bol a zostal čo najúplnejším človekom.“ —  Novalis nemecký spisovateľ 1772 - 1801

Zoznam článkov:

Hovorí vám niečo digitalizácia samospráv?

Hovorí vám niečo digitalizácia samospráv?

Vďaka tomuto príbehu všetko pochopíte!

čítať viac
Máte v povinne zverejnených zmluvách správne zakryté údaje?

Máte v povinne zverejnených zmluvách správne zakryté údaje?

Neriskujte ich zneužitie!

čítať viac
Prečo by mala mať obec oficiálnu facebookovú stránku?

Prečo by mala mať obec oficiálnu facebookovú stránku?

Komunikujte online so svojimi obyvateľmi.

čítať viac
Podajte svojim občanom informácie rýchlo a jednoducho!

Podajte svojim občanom informácie rýchlo a jednoducho!

Zoznámte sa s aplikáciou Infoúrad

čítať viac
Mať kvalitný obecný web sa oplatí!

Mať kvalitný obecný web sa oplatí!

Buďte bližšie k občanom! Prezradíme Vám ako!

čítať viac
Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Zjednodušte komunikáciu medzi starostom a občanom!

Poznáte už aplikáciu Infoúrad?

čítať viac